Praktijk psychotherapie   

A.E.M. van Gennip

Type zorg vergoedingen en verwijzing

Sinds 2014 is er sprake van Generalistische Basis GGZ  (eerstelijnszorg) en Gespecialiseerde GGZ (tweedelijnszorg, psychotherapie).  Gespecialiseerde GGZ richt zich op het behandelen van meer langdurige en complexere problemen.  

Praktijk van Gennip is een tweedelijns instelling, en richt zich dus op Specialistische GGZ.

Vanaf 1 januari 2017 heb ik geen contracten meer afgesloten met verzekeraars. Sinds 2014 hebben de zorgverzekeraars namelijk zoveel macht en invloed op de zorg door mij verleend, dat echte goede hulpverlening nog nauwelijks mogelijk is. Bovendien wordt de privacy van de cliënt steeds meer geschonden. Ook de  z.g. 'keuze' van de cliënt om te bepalen bij wie hij/zij behandeld wil worden is voor een groot deel onmogelijk geworden. 

Daarom heb ik besloten over te gaan tot het z.g. contractvrije declareren.


Wat betekent dit voor u als toekomstig cliënt? Dat hangt af van uw verzekeringspolis. Als u een goede restitutieverzekering heeft krijgt u de behandeling over het algemeen helemaal vergoed. Heeft u naturapolis, dan krijgt u meestal 75% vergoed.

U krijgt aan het eind van de behandeling, of 365 dagen na de start van de behandeling, een factuur toegestuurd die u rechtstreeks aan mij betaalt. Er wordt uitgegaan van de NZA tarieven (ww.nza.nl) tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De genoemde tijdsinvesteringen omvatten zowel directe contacttijd als indirecte contacttijd. (bv voor administratie of contact met de verwijzer). U kunt deze factuur opsturen naar uw verzekering, die dan de behandeling (deels) aan u zal vergoeden (zie voor verdere informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl).

 

Zie ook de folder ‘’afspraken en regelingen rond psychotherapie"

Folder afspraken en regelingen 2018
Folder afspraken en regelingen 2018.pdf (81.67KB)
Folder afspraken en regelingen 2018
Folder afspraken en regelingen 2018.pdf (81.67KB)

 

 

 

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts, of medisch specialist nodig. Het is belangrijk dat uw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft dat u voor Specialistische GGZ wordt verwezen.  

Afzeggen van afspraken.

Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak moet afzeggen of verzetten wordt u verzocht dit minstens 24 u van te voren door te geven liefst per email. Afspraken waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 u voor de afspraak) kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht (€ 85,00 per sessie).