Praktijk psychotherapie   

A.E.M. van Gennip

Therapeut

In mijn werkwijze staan gelijkwaardigheid, betrokkenheid en veiligheid centraal. Hoewel u zich vanwege problemen aanmeldt, zal er toch ook veel aandacht worden besteed aan uw krachtkanten en kwaliteiten. Vanuit deze grondhouding gaan we samen op zoek naar werkzame factoren die uw situatie weer werkbaar en leefbaar maken.

Ik heb een jarenlange ervaring in de GGZ, zowel met jeugd als volwassenen, zowel in instellingen als in een eigen praktijk.

Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten.  

De kwaliteit van mijn werk bewaak ik door deel te nemen aan de( verplichte )bijscholingsactiviteiten, het deel nemen aan intervisiegroepen, en het voldoen aan de speciale eisen van de Zorgverzekeraar, (bv  de ROM,  kwaliteitsmeting via feedbackvragenlijsten) het deelnemen aan een Special  Interest Group via de Vereniging EMDR Nederland,  de visitatie vanuit de LVVP etc.

Zie ook de folder www.LVVP.nl  

Registraties:
-
BIG geregistreerd GZ en Klinisch Psycholoog: 09025791225
- Geregistreerd EMDR Practitioner