Praktijk psychotherapie   

A.E.M. van Gennip

Contact

Aanmeldingsprocedure

Op dit moment is er een wachtlijst en daarom komt het telefonische aanmeldingsspreekuur te vervallen. Nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst zijn alleen mogelijk via erkende verwijzers: huisarts, POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts), psycholoog (BIG-geregistreerd). 
Omdat mailen per 1 juli 2020 niet meer is toegestaan, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde mailomgeving ‘’Clientenlogin’’. U kunt uw aanmelding voor de wachtlijst telefonisch inspreken met uw naam, de naam van de verwijzer, uw telefoonnummer en uw mailadres. Er wordt dan telefonisch of via Clientenlogin contact met u opgenomen. 
Klik hier voor meer informatie 


Bereikbaarheid

Wilt u als verwijzer of ingeschreven cliënt buiten het telefomnisch spreekuur  een boodschap doorgeven, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk ter

Wachtlijst

Na aanmelding wordt er doorgaans een wachttijd gehanteerd van ongeveer 2 maanden. E.e.a. is ook afhankelijk van de tijden waarop u zelf beschikbaar kunt zijn voor de behandeling.


Praktijkadres

Praktijk Psychotherapie van Gennip

Wildekamp 40

6721 JD Bennekom

0318-618784

KvKnummer:09200643